Home > アーカイブ > 2022-10-20

2022-10-20

留学生の活躍(HOẠT ĐỘNG CỦA DU HỌC SINH)

国際機械工学科では技能検定に挑戦しています。留学生の活躍を紹介します。
Tại Khoa kỹ thuật cơ khí quốc tế, chúng tôi đang thử thách với những kỳ kiểm tra kỹ năng. Và chúng tôi sẽ giới thiệu những hoạt của của các bạn du học sinh.

■マシニングセンタ合格
 Đỗ kỳ thi gia công

2名の留学生が合格しました。学科試験(日本語)と実技試験に挑戦しました。
2 bạn du học sinh đã đỗ kỳ thi. Các bạn đã vượt qua bài kiểm tra viết ( tiếng nhật ) và bài kiểm tra thực hành.

アディヤルサ ヒョウショウ

■機械保全合格
 Đỗ kỳ thi bảo dưỡng cơ khí

今年の合格者の集合写真です。このうち3名が留学生です。
Đây là ảnh của tất cả những bạn sinh viên đỗ kỳ thi trong năm nay. Trong đó có 3 bạn là du học sinh.

留学生の感想
Tôi cảm tưởng của các bạn du học sinh
●満足できる点が取れてよかったです。
 Tôi rất vui khi đạt được số điểm tuyệt đối
●合格できてよかったです
 Rất vui khi đã đỗ được kỳ thi
●最初は外国から来た私にとって合格するのは無理かなという不安な気持ちがあったのですが、約2か月間、先生の指導の下で数多くの過去問を解いたおかげで合格できました。本当に合格できてよかったです。
 Ban đầu tôi rất lo lắng rằng tôi sẽ không thể vượt qua kỳ thi vì tôi đến từ đất nước khác nhưng trong khoảng 2 tháng, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo viên tôi đã hiểu rõ và đã đỗ kỳ thi. Tôi rất vui khi đã đỗ đuọc kỳ thi.

機械保全技能士 アディヤルサ ズオン ミン

Home > アーカイブ > 2022-10-20

検索
Feeds

Return to page top